'2010’lu Yıllar' isimli yarışmanın katılım koşulları

NTV Spor '2010’lu Yıllar' isimli yarışmaya dair katılım koşulları şu şekildedir.

NTV Spor 05.02.2020 - 16:34 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 16:38

KATILIM KOŞULLARI

NTVSPOR '2010’lu Yıllar' isimli Yarışmaya Dair Katılım Koşulları:

Aşağıdaki koşullar, NTVSPOR 2010’lu yıllar isimli yarışma (“Yarışma”) hakkında katılımcıları (“Katılımcı/lar”) bilgilendirmek, izinlerini ve onaylarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu koşullara uygun olarak NTVSPOR Facebook, Twitter ve Instagram sosyal medya hesaplarında (“NTVSPOR Sosyal Medya Hesapları”) yer alacak Yarışma’ya katılmak için aday olduklarını beyan etmiş ve aşağıda yer alan tüm hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- NTVSPOR Sosyal Medya Hesapları’nda “NTVSPOR 2010’lu yıllar” ismi ile gerçekleştirilecek olan Yarışma, 04.02.2020 tarihi saat 11.00 itibari ile başlayıp 13.02.2020 tarihinde saat 17:00’de sona erecektir. Yarışma’nın formatı, tüm içeriği ve Yarışma’ya dair tüm unsurlar tek taraflı olarak NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. (“NTVSPOR”) tarafından belirlenecektir. Bununla birlikte söz konusu ödüllerin ve tarihlerin her zaman NTVSPOR tarafından tek taraflı olarak değiştirebileceğini Katılımcılar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2- Yarışma kapsamında, NTVSPOR Sosyal Medya Hesapları üzerinden 5 gün boyunca sorulacak sorulara her gün katılımcılar tarafından verilen cevaplar sonucunda doğru tahmini yapan 10., 25., 50. Ve 75. Katılımcı’ya Little Caesars Orta Boy Çok Karışık Pizza, 100. Katılımcı’ya ise Orta Boy Çok Karışık Pizza ile Katılımcı’nın tuttuğu takımın 1 adet , kazanan kişinin ismine ve tuttuğu takıma özel, NtvSpor servisinin imzaladığı forma hediye edilecektir. Yarışma boyunca toplam 25 adet pizza ve 5 adet forma hediye edilecektir. Kampanya 13 Şubat 2020 saat 17:00’ye kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır ve başka bir kampanya ile birleştirilemez.

3- İşbu katılım koşullarında belirtilen şartlara göre ödülleri kazanan Katılımcılar ile, Yarışma’nın gerçekleştirildiği NTVSPOR Sosyal Medya Hesapları üzerinden iletişime geçilecektir. NTVSPOR Yarışma’da ödül kazananların isimlerini dilediği mecrada açıklama hakkını saklı tutar.

4- Forma ödülü kazanan 5 (beş) adet Katılımcı’ya, kendileriyle irtibat geçildikten sonra belirtecekleri adreslerine, madde 2’de belirtilen ödüller kargo aracılığı ile teslim edilecektir. Söz konusu ödüllerin Katılımcı tarafından belirtilen adresin yanış ve/veya eksik olması, Katılımcı’nın ilgili adreste bulunamaması, ödülün kargo aşamasında kaybolması hallerinden herhangi birininde NTVSPOR’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak olup ödülü yerine getirme borcunun ilgili Katılımcı’ya karşı NTVSPOR tarafından ifa edilmiş sayılacağını taraflar bilip bu hususu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Pizza kazanan yarışmacılar ile Çelebi Hizmet Gıda İşlet. Tur. San.Tic. A.Ş. (“Little Caesars”) tarafından iletişime geçilecek olup, pizza teslimatından Little Caesars sorumludur.

5- Katılımcılar, ödül ve/veya ödülleri kazanmaları halinde NTVSPOR ve/veya Çelebi Hizmet Gıda İşlet. Tur. San.Tic. A.Ş. (“Little Caesars”) tarafından ayrıca imzalanması talep edilen her türlü muvafakatname, sözleşme, belge vs.’yi de imzalayacaklardır.

6- Yarışma’ya katılım ücretsizdir. Yarışma, 18 yaşın üzerindeki ve tam fiil ehliyetine sahip olan, Türkiye Cumhuriyeti’nde yasal ikametgâhı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bireysel katılımına açıktır. Her Katılımcı’nın tek katılım hakkı ve her ödülün bir sahibi olabilir. Aynı Katılımcı’nın farklı üyelik bilgileri ile tekrarlı katılımı ve/veya ödül kazanımı kurallara aykırıdır. Bu gibi durumlarda, Katılımcılar’nın üyelikleri ve varsa ödül hakkı hiçbir uyarı yapmadan iptal edilir. Her zaman için, Katılımcılar’ın Yarışma için uygunluğuna ve Katılımcı olmalarına ve ödül verilmesine karar verme hak ve yetkisi münhasıran NTVSPOR’a aittir.

7- NTVSPOR, Yarışma çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde veya veri iletiminde meydana gelebilecek hatalar, atlamalar, kesintiler, silinmeler, gecikmeler, Katılımcılar’ın verdiği cevaplara üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmesi nedeniyle veya teknik donanım ve elektronik, bilgisayar, donanım veya yazılımla ilişkili olarak meydana gelebilecek herhangi bir arıza, teknik problemler ve/veya websitesinde gerçekleşebilecek trafik sıkışıklığı nedenleriyle katılım bilgilerinin yanlış iletiminden veya bu bilgilerin iletilememesinden sorumlu değildir.

8- Katılımcıların, Yarışma’ya katılmak amacıyla ilettikleri cevaplar, Yarışma’yı kazanmasalar dahi NTVSPOR arşivinde bulunacak olup, Katılımcılar bu durumu bilerek Yarışma’ya katılmayı kabul ederler.

9- Katılımcılar’ın paylaştıkları içeriklerin doğru olmadığı ve/veya kendilerine ait olmadığı, Yarışma esnasında yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hileli hareket edildiği ya da haksız yollardan herhangi bir şekilde ödül kazanıldığı tespit edilen kişilerin Yarışma’ya katılımları NTVSPOR tarafından uygun bulunmuş ve kabul edilmiş olsa dahi bu Katılımcılar yarışmadan hiçbir uyarı verilmeden diskalifiye edilebilecektir.

10- Katılımcılar, Yarışma ile ilgili iletecekleri cevaplara dair üçüncü kişilerin hiçbir hakka sahip olmadığını beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüde uygun olmayan içerikler sebebiyle üçüncü kişilerden gelecek taleplerden tamamen Katılımcılar sorumlu olacaklardır. Gerek görmesi halinde NTVSPOR, söz konusu içeriklerin Yarışma’dan çıkarılması ve/veya yukarıdaki kriterlere uymayan ihtilaflı içerik ileterek ödül kazanmış olan Katılımcılar’a verilmiş olan ödülleri geri almakla birlikte doğacak her türlü zararın tazmini talep etme hakkını saklı tutar.

11- Katılımcılar, bu sayfaya gönderdikleri yanıtların Yarışma konusu ile ilgili olacağını ve NTVSPOR, Doğuş Grubu ve/veya başka bir kişi veya kuruluşun markalarının itibarını zedeleyecek ve suç teşkil edecek, telif haklarını ihlal edecek, siyaset ve din içerikli yasal açıdan takip gerektirecek, yasadışı, küçük düşürücü ve rencide edici olabilecek, herhangi bir kişi ya da mülke zarar verebilecek ya da başka bir biçimde bir kişi ya da kuruluşu aşağılayabilecek veya rahatsız edebilecek, (gizlilik ya da kamuya açıklık hakları dahil) başka bir insanın yasal haklarını ihlal edecek, pornografik içerikli, müstehcen, ahlaksız olan veya tehdit içeren, ilaç, uyuşturucu madde kapsamına giren bağlılık yaratan maddelerin tanıtımı, silah ve patlayıcı madde yapımı, pazarlaması tavsiyesi mahiyetinde görüntü, yazı ve kültürel, etnik veya başka bir açıdan sakıncalı ya da yasadışı etkinliğe telkin veya teşvik eden unsurlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yasadışı olabilecek ya da başka bir sebepten yayınlanmaya uygun olmayan öğeler içermeyeceğini; aksi takdirde NTVSPOR’un Katılımcılar’ı haber vermeksizin yarışma dışı bırakma hakkına sahip olduğunu onaylar, beyan ve garanti ederler.

12- Doğuş Grubu iştiraklerinde yer alan ortakları (iştirakler hakkında detaylı bilgi www.dogusgrubu.com.tr adresinde yer almaktadır.) ve çalışanları ile birinci dereceden yakınları ödül kazanamaz. Katılıp kazansalar dahi ödül verilmez.

13- Kazanılan ödül başkasına devredilemez, kiralanamaz, ertelenemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

14- Katılımcılar’ın yanlış/eksik iletişim bilgisi verilmesinden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan NTVSPOR sorumlu değildir. Kazanan Katılımcılar’a ödüllerini iletmek üzere kendilerine ulaşılamaması halinde NTVSPOR’un belirleyeceği diğer Katılımcılar ödülü almaya hak kazanmış sayılacaktır. Ancak işbu bildirimin şekli, adeti vb. her türlü şekil ve şartları değiştirme yetkisi münhasıran NTVSPOR’a aittir. NTVSPOR, işbu katılım koşulları çerçevesinde dilediği zaman hiçbir sebep belirtmeksizin Yarışma’yı sona erdirme /ödül vermekten vazgeçme/ ödül içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Katılımcı NTVSPOR’a karşı herhangi bir hak, alacak, talep ve şikâyet ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15- NTVSPOR ve/veya Çelebi Hizmet Gıda İşlet. Tur. San.Tic. A.Ş. (“Little Caesars”), ödüllerden yararlanılırken ödül sahiplerinin görüntülerini kaydedebilecek olup, ödül sahipleri bu görüntülerin ve Katılımcılar’ın Instagram üzerinden iletilen postlarında yer alan görsellerinin sosyal medya mecralarında, Doğuş Grubu iştirakleri internet sitelerinde ve diğer mecralarda ve Çelebi Hizmet Gıda İşlet. Tur. San.Tic. A.Ş. (“Little Caesars”) internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında yayınlanabileceğini, bu görüntülerin çoğaltabileceğini, değiştirebileceğini kabul ederler. Keza, Doğuş Grubu iştiraklerinin tanıtımı maksadıyla çeşitli televizyon programlarında konuk olarak yer alabileceklerini kabul ve beyan ederler.

16- Katılımcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Yarışma kapsamında NTVSPOR’un veri sorumlusu, sıfatını haiz olduğu, bu bağlamda Yarışma neticesinde ödül kazanan Katılımcıya ait “ad-soyad, adres, telefon numarası” şeklindeki kişisel verilerin, söz konusu ödülün kendilerine kargo yoluyla ve/veya başka bir kanalla teslim edilmesi amacıyla; NTVSPOR’un beraber çalıştığı kargo şirketi ve Little Caesars ile paylaşılacağı, bu verilerin yurt içindeki güvenli sunucularda tutulacağı, anılan verilerin Yarışma’nın ifası ile yasal sürelerin gerektirdiği işleme amacı sona erdikten sonra NTVSPOR tarafından silineceği konusunda bilgilendirilediklerini kabul etmişlerdir.

17- Kişisel verilerin işlenme politikasını ve KVKK kapsamındaki haklarınızı öğrenmek için https://www.ntvspor.net adresindeki Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

18- İhtilaf vukuunda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.

Sayfa Yükleniyor...